Saha Tokyu Corporation - สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น

HarmoniQ Residence Sriracha

HarmoniQ Residence Sriracha
"ความผูกพันของความเป็นครอบครัว"

HarmoniQ Residence เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อตอบสนองในด้านการใช้ชีวิตและใช้เวลากับครอบครัว มีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ปราศจากความเครียด เหมาะแก่การพักผ่อนกับครอบครัวอย่างแท้จริง

GREEN LIFE Serviced Apartment

GREEN LIFE Serviced Apartment
"ความสุขอยู่รอบๆ ตัวเรา"

โครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นศูนย์กลางของศรีราชา ใกล้ทะเลและสวนสาธารณะ และมีความเงียบสงบ ผ่อนคลาย สะดวกสบาย และมีห้องพักหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวัน